Ani DiFranco: persoonlijke moed

2 maart 2012

Waar de politieke stellingname van Bruce Springsteen op zijn nieuwe album Wrecking Ball voor ophef zorgt, zou het ontbreken daarvan tot ontsteltenis hebben geleid bij de fans van Ani DiFranco.

Met ¿Which Side Are You On? levert Ani DiFranco een prachtig album af. Ze bewijst wederom haar maatschappelijke relevantie en haar persoonlijke moed, zo schrijft recensent Ruud Heijjer in Heaven. ‘Niemand doet in deze tijd van eendagsvliegen en plastic emoties al zo lang en zo nietsontziend autobiografisch verslag van haar relatie met de wereld en het leven. Daardoor hoort DiFranco tot de grootsten, al zal ze wel altijd een cultheldin blijven.’

Heaven belde haar met vraag of haar uitgesproken meningen en activistische opstelling haar carrière hebben geschaad. Ani DiFranco: “Dat geloof ik niet. Je kunt ook zeggen dat het me juist heeft geholpen. Ik heb er mijn loopbaan op gebouwd. Ooit heb ik besloten nergens bang voor te zijn en me altijd onomwonden uit te spreken. Dat heeft me mogelijk geen groot publiek opgeleverd, maar wel een heel persoonlijke band met mijn publiek. Ik krijg heel veel brieven van fans die me bedanken voor mijn muziek. Op straat word ik vaak aangeproken.”

Ze is erg ingenomen met haar nieuwe album. “Omdat ik dit keer meer tijd heb genomen bij het schrijven en opnemen. Al met al ben ik drie jaar mee bezig geweest, wat heel lang is voor mijn doen.” Ze wijt dat vooral aan haar vijfjarige dochter Petah, die haar voortdurend van haar werk houdt. “Gelukkig maar, want ik heb nogal de neiging om door te draven.” Haar man Mike Napolitano heeft haar veel werk uit handen genomen bij de productie en de opnamen. “Vroeger had ik nogal eens een hoed te veel op, had ik het idee dat ik me overal mee moest bemoeien.”

Een van de liedjes waar ze erg tevreden over is op het nieuwe album is Splinter. “We leven in Amerika in een samenleving die er op is gericht alle pijn buiten te sluiten. We hebben pillen voor alle vormen van lichamelijk ongerief, airconditioning opdat we het niet te koud of te warm hebben, auto’s om ons zonder enige inspanning te verplaatsen. Maar de pijn wordt altijd verdeeld. Als we hier geen pijn hebben, leggen we het probleem elders op de wereld. Het gaat altijd om balans, ook bij de verdeling van de welvaart. Dat besef lijkt in onze samenleving niet meer te bestaan.”

De bespreking van ¿Which Side Are You On? staat in het huidige nummer van Heaven. Een uitgebreid interview met Ani DiFranco verschijnt in een van de komende nummers.