Annie Gallup: Bookish

25 oktober 2019

Tot beider genoegen zijn de Amerikaanse singer-songwriters Annie Gallup en Peter Gallway jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan. Enerzijds brengen ze samen albums uit onder de naam Hat Check Girl. Anderzijds werken ze beiden mee aan elkaars soloalbums.

Dit alles mogelijk gemaakt door een gestadige aanwas van liedjes die uit beider pennen vloeien. Bookish is het twaalfde soloalbum van de vrouwelijke tak van het duo dat opnieuw ruimte biedt aan de muzikale en literaire aspiraties van Annie Gallup. Opgenomen gedurende de wintermaanden in de Gallway Bay Music studio in Rockland, Maine heeft haar mannelijke collega een stevige vinger in de pap gehad bij de aankleding van de twaalf liedjes op dit album. Het stilistische kader bestaat gewoontegetrouw uit een mix van stijlinvloeden uit de folkmuziek. Het gehanteerde instrumentarium is teruggebracht tot stemmig gitaarspel en wordt op smaakvolle wijze gerangschikt rond Gallup’s sympathieke vocalen. De nadruk op deze plaat ligt op de veelal autobiografische liedteksten, die een groot scala aan onderwerpen als inspiratiebron hebben. In My Father Loves Poetry richt Gallup een muzikaal monument op voor de man die haar de liefde voor literatuur bijbracht. Eenzelfde eerbetoon valt schrijfster en Pullitzerprijswinnares Annie Proulx ten deel in het gelijknamige nummer. In Sputnik en East 10th Street staat Gallup stil bij historische naoorlogse gebeurtenissen in de Verenigde Staten als het begin van de Space Race en de vestiging van een internationale groep kunstenaars in New York

Dat de licht filosofische insteek van Gallup’s oeuvre ook nu weer is terug te vinden op dit album is een extra pluspunt. Liedjes als The Trouble With The Truth en Sculptures Of Women kunnen in dat kader dan ook integraal toegevoegd worden aan het literair hoogstaande niveau van het oeuvre van deze bevlogen schrijfster.

Annie Gallup: Bookish (Flyaway Hair)