Recensie
Curtis Harding
31 oktober 2015“Next time I wanna see all of you motherfuckers dance.” Nee, nou wordt-ie helemaal mooi! Alsof wij voor hém moeten dansen en hij niet juist óns aan het dansen moet zien te krijgen. Curtis Harding schrok warempel een beetje van zichzelf en haastte zich te verzekeren dat hij desalniettemin best wel van ons allemaal hield.
Subscribe to RSS - Mark Kozelek