Hoesfoto 'Rocky' van A Pregnant Light
29 december 2016Toen ik mijn jaarlijstje in de zojuist verschenen Heaven zag staan, viel me ineens op dat er geen enkele metalplaat in staat. Bij de collega’s ook niet trouwens. En toch. In weerwil van wat mensen vaak denken, besteden wij in het blad regelmatig aandacht aan metal. Daarom een lijstje van harde noodzakelijkheden die zich in 2016 aandienden.
Subscribe to RSS - A Pregnant Light