Privacyverklaring

10 mei 2018

25 mei 2018

Popmagazine Heaven houdt zich aan de privacywetgeving. Het uitgangspunt is dat de ons ter beschikking gestelde gegevens veilig zijn bij ons. Ze worden niet gedeeld met andere organisaties (anders dan de hieronder vermelde).

Nieuwsbrieven

Mensen die zich daarvoor hebben aangemeld ontvangen onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Ieder kan zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Elke mailing bevat een afmeldlink. Bij afmelding worden de gegevens gewist.

We versturen onze nieuwsbrieven via Mailchimp. De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde computer. Ook zij hebben een verklaring opgesteld die de vertrouwelijkheid van de hen ter beschikking gestelde gegevens garandeert.

Abonnementenadminstratie

De abonnementenadministratie van het magazine hebben we uitbesteed aan Virtùmedia in Zeist. Met die partij hebben we een zogenaamde Verwerkingsovereenkomst afgesloten. Die overeenkomst houdt in dat Virtùmedia die gegevens beheert volgens de wetgeving die is opgelegd door de EU (General Data Protection Regulation).

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven we de ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als we daartoe wettelijk gedwongen zouden worden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Iedereen heeft het recht:

  • zijn persoonsgegevens in te zien
  • zijn persoonsgegevens te laten corrigeren
  • verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen
  • toestemming in te trekken
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Wie vindt dat we niet op de juiste manier met de gegevens omgaan kan een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Popmagazine Heaven | Poppelenburgerstraat 18, 4191 ZT Geldermalsen | service@popmagazineheaven.nl | 0345-575 917